Ons verhaal

Ons verhaal over de oprichting van International Conference for Truth, Justice and Peace (ICTIP) begint bij Pillar of Fire, een Nederlandse liefdadigheidsinstelling, gebaseerd op Bijbels geloof en toegewijd aan het in woord en daad zegenen van het volk en de staat van Israël.

Broeders en zusters van allerlei kerken, denominaties en generaties nemen deel aan de activiteiten van deze organisatie, die is gericht op het algemeen nut en als zodanig voor de uitvoering en de ondersteuning van het werk, afhankelijk van donaties en samenwerking met enthousiaste vrijwilligers.

Pillar of Fire is gelegen in de Residentie en Regeringszetel van Nederland, dat is Den Haag. Als tweede stad van de UN, wordt deze metropool op diplomatiek terrein beschouwd als de internationale hoofdstad van Vrede en Gerechtigheid. Het is het thuis van tientallen internationale niet-gouvernementele organisaties, die actief zijn op het gebied van vrede en gerechtigheid. Een van hen is International Conference for Truth, Justice and Peace (ICTIP), die is voortgekomen uit Pillar of Fire.

Nu is het zo, dat het motto “VREDE EN RECHT”, in het Wapen van Den Haag, heeft geleid tot de oprichting van ICTIP. Het bracht ons ertoe de voorwaarden voor vrede en gerechtigheid te bestuderen. De ontbrekende schakel in deze slogan en de voorwaarde voor het bereiken van de hoge waarden van Vrede en Gerechtigheid, in onze visie, is het toevoegen van de waarde van Waarheid.

In zekere zin is het spreken van woorden van waarheid de roeping van ICTIP. Daarom dat wij in juni 2017 uiting gaven aan onze visie op de oproep in Psalm 2 vers 10 (“Nu dan, gij koningen, handelt verstandig; laat u onderwijzen, gij rechters der aarde!”) door het organiseren van een besloten conferentie voor 24 universele advocaten en deskundigen op het gebied van internationaal recht, uit 12 landen.

Dit seminar werd georganiseerd in het Vredespaleis om te vergaderen over de juridische implicaties van de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) nr. 2334. Een verordening, die een aantal verklaringen bevat met juridische feiten over Israël, de “twee-statenoplossing” en “het Palestijnse grondgebied sinds 1967 bezet”.

Door het initiëren en sponsoren van deze vergadering, bood ICTIP een platform voor de opstelling van een grensoverschrijdende verklaring met internationale juridische feiten over de territoriale status van Oost-Jeruzalem en de ‘West Bank’. Deze verklaring is voltooid in een Manifest van het hoogste niveau, met de titel ‘The Hague Statement of jurists on the Israel-Palestine confict’. Het document wordt gebruikt voor discussies op diplomatiek terrein voor het buitenlandbeleid. ICTIP is van mening dat deze gezaghebbende verklaring zelfs aandacht zou mogen verdienen via een officiële openingsreceptie in de Ridderzaal.

De Gouden Koets verlaat het Binnenhof

Het Binnenhof met de Gouden Koets

Het Binnenhof met de Gouden Koets

Foto’s hierboven: De Ridderzaal bevindt zich in het hart van het Parlement en wordt gebruikt voor de jaarlijkse opening van het parlement op Prinsjesdag, als de Nederlandse vorst in de Gouden Koets naar het Parlement rijdt en de troonrede voorleest.