Missie

Met de toenemende discussie en spanning ten aanzien van de macht en controle over de stad Jeruzalem en met een toekomstige escalatie, waarvan de grootte niet is te overzien, is gebed voor de hoofdstad der hoofdsteden meer dan ooit nodig, urgent en belangrijk, temeer, Bijbels. Degenen die weten dat dit huidige struikelblok voor de Naties, een hoeksteen voor de wereld zal blijken te zijn, staan eendrachtig op om een standpunt in te nemen in gebed.

Jerusalem Prayer Breakfast

Prayer at the Kotel

Prayer at the Kotel

Voor dit doel is het Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) een doeltreffende wereld-wijde gebedsbeweging; geïnitieerd en voorgezeten door het Knessetlid Robert Ilatov, voorgezeten door het Verenigde Staten Congreslid Michele Bachmann en gecoördineerd door JPB directeur Albert Veksler.

JPB Board Media Summit

JPB Board Media Summit

Via deze universele mobilisatie, verzamelen zich talloze gelovigen van de Naties om zich aan te sluiten bij Gods opdracht en doeleinden voor Israël en Jeruzalem. Samen vervullen zij de Schriftwoorden van de profeten en geven gehoor aan de Knesset oproep aan de Naties. In deze bijeenkomsten hebben gebed en aanbidding prioriteit, in het vertrouwen dat wanneer we ons naar de belofte biddend verenigen, alle dingen mogelijk zijn.

Het inaugurele gebedsontbijt in 2017 werd bijgewoond door 570 gemachtigden, die 58 landen vertegenwoordigen. Sindsdien verenigt de JPB jaarlijks gouvernementele en belangrijke invloedrijke religieuze leiders en zakenlieden uit alle geledingen van de samenleving voor een bijeenkomst in Israëls hoofdstad om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Reuven Rivlin, President of Israel

Reuven Rivlin, President of Israel

Theatre room JPB Jerusalem

Theatre room JPB Jerusalem

Deze bijeenkomsten worden ook gehouden in andere strategische steden over de hele wereld. Zoals in Den Haag op 25-26 juni 2019; een initiatief in overeenstemming en samenwerking met het JPB-bestuur en consistent aan de missie, die Israël-Christen relaties naar een hoger niveau brengt en landen helpt met het herkennen van de Bijbelse en historische betekenis van Jeruzalem, als de hoofdstad van Israël en met het overwegen van het verhuizen van hun ambassades daarheen.

Via deze gebedsontbijten wordt de waarheid over Israël bevorderd, evenals de erkenning van haar unieke bijdragen en leiderschap, die het algemeen belang dienen. Met allen voor één, is het krachtig om de missie uit te voeren om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en haar te bevestigen als één voor allen: een zegen voor de Naties.